پنجشنبه

رمضان است و دلم باز هوایی شده است


السلام علیک یا ابا صالح المهدی

رمضان است و دلم باز هوایی شده است 

دل غفلت زده در بند رهایی شده است 

رمضان آمد و این دل به هوای شب قدر

قدر دان همه الطاف خدایی شده است 

با دعا و صلوات و همه اذکار سحر 

ز درونم چه برون / هر چه سیاهی شده است 

رمضان آمد و تعجیل فرج در همه حال 

به همه دلشدگان / تازه نوایی شده است 

کاشکی این رمضان روی تو بینم ای ماه 

رمضان آمد و دل باز هوایی شده است 

اللهم عجل لولیک الفرج 


۲۷ تیر ۱۳۹۱

چهارشنبه

شیعیانت نو نواری می کنند


السلام علیک یا ابا صالح المهدی :
شیعیانت نو نواری می کنند 
                             در حریمت پرده داری می کنند 
با اطاعت از فرامین شما 
                             دین حق با مهر / یاری می کنند
شهر را / آیینه بندان کرده اند 
                           حس عشق و شور جاری می کنند 
تا نباشد غربتی در سینه ات 
                                   در فراق ماه  / زاری می کنند
تا ظهور پرچم عدل شما 
                                 حس خوب جانسپاری می کنند 
با امید رفع هجران از شما 
                                    هر دل غمدیده یاری می کنند 
کاش این شعبان شود ماه تمام 
                                       یاورانت بی قراری می کنند 
اللهم عجل لولیک الفرج 
۱۳ تیر ۱۳۹۱

دوشنبه

دو بیتی های نیمه شعبان


السلام علیک یا ابا صالح المهدی
به شوقت آب و جارو کرده ام شاید بیایی
                                                          دلم را پر ز مینو کرده ام شاید بیایی
تمام غنچه های گل به رنگ عاشقی را
                                                          یکایک در دلم سو کرده ام شاید بیایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گره از کار مهدی باز کن آقا رضا جان
                                                  دل شیعه به عشقش ساز کن آقا رضا جان
یقین دانی به جمع شیعیانش هم غریب است
                                                    به دستت این گره را باز کن آقا رضا جان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خزون من به عشق تو بهاره                 بهاری چون نسیم سبزه زاره

خدا دونه دلم دلبسته توست                دلم بی تو چو ابرا خون بباره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چه دنیاییست از غیر تو رستن                 ز هر چه ماسوایت دیده بستن

چه حالی می دهد سوی تو بودن           به کوک ساز تو دمساز بودن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من گلی دارم به دنیا کز دو عالم برتر است
                                                         زینت و آرام جان مرتضای حیدر است
گر چه روی ماه خود بنموده پنهانم ولی
                                                          در ظهور و روشنی  شمس جهان را سرور است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غبار از روی ماهت می نشانم                         به راهت من دو صد گل می فشانم

تمام غنچه های باغها را                                  درون ریسه گل می کشانم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الا ای اهل عالم خوش بخوانید                     به آهنگ دل گلها نوازید

که اینک مهدی ما از ره آمد                           عزیز حضرت زهرا در آمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گر چه می خندم ولی در دل غمی دیرینه دارم
                                                            از فراق حضرتش داغ دلی بر سینه دارم
من برای قرب او کاری نکردم زین خجالت
                                                            گلنم اشک و غمی در عصر هر آدینه دارم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در حسرت دیدار رخت تشنه ترینم                عمریست که در سوز غمت خسته ترینم

گفتی که نهان دار ز دشمن سخن دوست               اندر سخن عشق تو آهسته ترینم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این جمعه با جشن شما خوش جمعه ای دیگر شده
                                                          خندان لب هر شیعه و شادان دل حیدر شده
خواهم ز در گاه خدا سرعت دهد امر شما
                                                                 از بهر تعجیل فرج چشم همه بر در شده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمعه ها در کوی تو پر می زنم
                                                با دو صد دست دعا در می زنم
چون ندارم غیر کویت منزلی
                                                  جمعه ها در صحن تو سر می زنم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمعه را بی شما نمی خواهم                          ندبه را بی نوا نمی خواهم

من ز تنهاییت غمین گشتم                               من غم بی شما نمی خواهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من جمعه را بی نام تو خط می زنم در دفترم
                                                         گر بی تو آید جمعه ها از خاطراتم می برم
من جمعه ها بی یاد تو پژمرده و محزون شوم
                                                          گر جمعه ای حاضر شوی گلها به بزمم می برم


روز میلادت چراغان می کنم

السلام علیک یا ابا صالح المهدی:

روز میلادت چراغان می کنم

یک جهان / ایینه بندان می کنم

تا که باز آیی به صحن چشم من

دیدگان را پر ز باران می کنم

با نسیم عهد تو در هر سحر

صبح گیتی را بهاران می کنم

با سرودم / شادی و عیش مدام

بر دل آن سربداران می کنم

ذکر تعجیل فرج با صد نوا

منجلی بر قلب یاران می کنم

ملک هستی را به عشق حضرتت

محفل آن تکسواران می کنم

روح و جان خستگان انتظار

چون شمیم سبزه زاران می کنم

تا بیایی از سفر / محبوب ما

عالمی را نور باران می کنم

نیمه ی شعبان / بهار عمر ماست

این بهاران را گلستان می کنم

اللهم عجل لولیک الفرج

۱۰ تیر ۱۳۹۱

شنبه

حسینی مسلکان اهل بهشتند

السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین

حسینی مسلکان اهل بهشتند

دلارا صورت و نیکو سرشتند

ز مولا درس دینداری گرفتند

به دنیا مصحف نیکی نوشتند

حسینی مسلکان / اهل نمازند

ز خود زشتی و پستی را بهشتند

حسینی مسلکان عاشقترینند

کمند عشق دیرین را سرشتند

به قرآن برترین مانوس و یارند

به جان آیات رحمان را نوشتند

حسینی کن خدایا سیرتم را

حسینی مسلکان / اهل بهشتند

السلام علیکم یا اهل بیت النبوة

۲ تیر ۱۳۹۱