پنجشنبه

مشی شعری مرحوم حاج حسین سوهانیساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱۸
چند روز پیش روی در یک قوطی سوهان قدیمی شعری از مرحوم حاج حسین سوهانی معروف خوندم که برای من خیلی جالب بود . شعر این بود :


مشی هفتادو دو ملت همه راسنجیدم
آنچه نیکوتر از آن بود نکوکاری بود