دوشنبه

بی تو چه دلگیر شده جمعه ها

  چند خط زیر پیشکشی به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف 

بی تو چه دلگیر شده جمعه ها          
     بغض نفس گیر شده جمعه ها  


بس که ز( ندبه) دل ما سوخته               
   سوز جهانگیر شده جمعه ها 


بی تو ز بس طی شده این هفته ها          
    درد گلوگیر شده جمعه ها 


از پس هر جمعه غمی دیگر است         
   حلقه زنجیر شده جمعه ها


وای چرا طی نشود این فراق ؟ 
   آمدنت دیر شده جمعه ها


باز در این جمعه کشیدی نقاب        
   عاشق تو پیر شده جمعه ها 


این سحرو آن سحر و هفته ها            
   خسته ز تقدیر شده جمعه ها         
         

دیدن روی گل تو مهدیا                  
  از چه به تاخیر شده جمعه ها 


عاشق دلداده دیدار تو    
   ز عمر خود سیر شده جمعه ها

 زهرا فراهانی - ۲ خرداد ۱۳۸۸