دوشنبه

السلام علیک یا ابا صالح المهدی


السلام علیک یا ابا صالح المهدی
السلام علیک یا ابا صالح المهدی ....آغاز ولایت و امامت شما را گرامی می داریم و با شما پیمان می بندیم که شیعیان بدی برای شما نباشیم . سعی می کنیم تا اسباب ناراحتی شما را فراهم نکنیم . سعی می کنیم دل شما را نشکنیم . سعی می کنیم به شیعیان نیاز مند کمک کنیم . سعی می کنیم شیعیان گرفتار را از یاد نبریم و .....
یا حجه ابن الحسن از خدا بخواهید که ما را از دوستداران و شیعیان واقعی شما قرار دهد ان شاء الله