دوشنبه

ای باغ سبز آرزو عیدت مبارک

در روزهای آغازین بهار 1387 چند بیت زیر را تقدیم به پیشگاه
حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف
سرودم
ای باغ سبز آرزو عیدت مبارک
تنها ترین محبوب من عیدت مبارک

با مائی و ما از رخت محروم ماندیم
ای ساکن سجاده ها عیدت مبارک

ای قلب تو لبریز غم از سستی ما
ای اشک ریز شیعه ها عیدت مبارک

در دل دعا و بر لبت تکبیر داری
دلسوز پر مهر و وفا عیدت مبارک

چشمان تو آئینه زیبای هستی
ای دستگیر خسته ها عیدت مبارک

خواهم زحق دیدار تو نزدیک گردد
ای آبروی دیده ها عیدت مبارک

عید بهاران بی تو معنائی ندارد
آرامش اندیشه ها عیدت مبارک

آمد بهار و همچنان دور از وصالت
بنما عنایت از صفا عیدت مبارک

ترسم نباشم ساکن کوی تو ای دوست
بنما به حقم یک دعا عیدت مبارک

در سینه ام از دوریت عیدی نباشد
آرام بخش سینه ها عیدت مبارک

عید من و عید تمام شیعیانت
باشد به روز یاریت عیدت مبارک

یارب مبادا دوریم از راه مهدی
ای شاه بیت شعرها عیدت مبارک

آقای من عیدی من در پیشگاهت
یک نیم بیت آشنا عیدت مبارک

7 فروردین 1387