سه‌شنبه

توئی عشق پاکم محمد علیسروده زیر را به شهید محمد علی فشارکیان ، برادر یکی از دوستان عزیزم تقدیم می کنم . شهید فشارکیان داوطلبانه به جبهه رفت و در 18 سالگی به شهادت رسید . درجاتش متعالی باد و دعای خیرش
بدرقه را ه ما

توئی عشق پاکم محمدعلی
توئی سرو نازم محمد علی

چه گویم ز مردانگیت
توئی شهریارم محمد علی

چه خوش پر کشیدی به سوی رفیق
توئی عشق ماهم محمد علی

نرفته برون از دلم مهر تو
تو نیکو خصالم محمد علی

رسانی سلامم به مولا حسین ؟
تو رعنا جوانم محمد علی

شمیم خوش عطر سیب حبیب
بلند از مزارت محمد علی

چگونه ز یاد تو بیرون روم ؟
توئی خاطراتم محمد علی

به صحرای محشر به روز جزا
توئی دستگیرم محمد علی

نمائی شفاعت به نزد علی ؟
ز تو شرمسارم محمد علی

نگویم که بعد تو بر ما چه رفت
مه تابناکم محمد علی

به همراهیت در صراط عظیم
بس امیدوارم محمد علی

خوش آندم که رویت زیارت کنم
گل کامیابم محمد علی15 بهمن 1386