سه‌شنبه

یک اربعین با اشک تو یک عمر معناست

عدد چهل در فرهنگ ما اعتبار بسیار دارد . راز و رمزی است که تنها نیکان روزگار به اهمیت آن آگاهند . اشعار زیر را در شب اربعین ابا عبد الله الحسین علیه السلام سرودم..... تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.....

یک اربعین با اشک تو یک عمر معناست
یک اربعین با مهر تو به به چه زیباست

یک اربعین در سوگ تو نیکو مجالی است
یک اربعین آغوش تو کلی معماست

یک اربعین غمنانه ات دنیای عشق است
یک اربعین با یاد تو عقد ثریاست

هر برگ گل چون می چکد از باغ چشمم
در اربعین سوگ تو باغ مصفاست

یک اربعین مهمانی گل واژه هایت
بهتر ز ما فیهای هم دنیا و عقباست

یک اربعین با یاد تو در غم نشستن
خوشتر ز آهنگ نسیم شاپرکهاست

یک اربعین همراهیت در کسوت شوق
زیباترین گلواژه فرهنگ معناست

یک اربعین باران غم بر شبنم روح
رنگین ترین نقاشی گلهای زهراست

یک اربعین با خاندان محنت و درد
همراهی نو غنچه های آل طاهاست

یک اربعین تحریر مشق استواری
دیوان پر رمز و نشان برترینهاست

یک اربعین معراج پاک عشقبازان
آتشفشانی در میان کهکشانهاست

یک اربعین آهنگ جان بخش شهادت
گویاترین تک مصرع نغز غزلهاست


شب اربعین حسینی – هشتم اسفند 1386