جمعه

مرا بر خوان خود ره داده بانوحقا که شما بانوی بزرگوار از خاندان کرامتید . چه زود پاسخم را دادید .... چه زیبا اجابت کردید و چه عاشقانه...... شبه ابیات زیر را به پیشگاه شما بانوی عزیزم تقدیم می کنم ......


مرا بر خوان خود ره داده بانو

گره از کار من وا کرده بانو


مرا با لطف خود خشنود کرده

دلم را پر ز مینا کرده بانو


عنایتهای او جاری به ایام

طبیبان را مداوا کرده بانو


چه خوش با دوستداران خو گرفته

به آنان هم مدارا کرده بانو


به دربار و حریم کبریایی

شفاعت را تمنا کرده بانو


به کاخ شوکت و قدس حریمش

مسیحا را مسیحا کرده بانو


به راه دلبری و دلنوازی

دلم را بی مهابا کرده بانو

دلی زار و نگاهی پر تمنا

مرا اینسان تماشا کرده بانو


به سوغات دیار قم چه بسیار

مروت را مهیا کرده بانو


کرامت را ببخشید آبروها

فتوت را چو معنا کرده بانو


در این مهمانسرای آسمانی

رفیقان را چو بینا کرده بانو


خداوندا دلم مشتاق لطف ا ست

مرا نا خوانده دانا کرده بانو


فدایت دختر موسی ابن جعفر
گدایان را سعیدا کرده بانو