یکشنبه

من غمی دیگر ندارم اشک من مال شماتقدیم به پیشگاه عظیم الشان امام غریب سامراء و نوه گرامی امام رئوف علی ابن موسی الرضا ، حضرت امام علی النقی علیه السلام

من غمی دیگر ندارم اشک من مال شما

غصه ای دیگر ندارم اشک من مال شما


من بجز نور خدا ، پیغمبر ختم رسل
رهبری دیگر ندارم اشک من مال شما


من بغیر از فاطمه ام ابیهای پدر
تاج سر دیگر ندارم اشک من مال شما


من بجز دست علی ، آن فاتح روز نبرد

یاوری دیگر ندارم اشک من مال شما


جز حسن آن نور چشم گلشن آل علی
نور چشمانی ندارم اشک من مال شما


من به غیر از آن حسین و یاوران پاک او

شاهدی دیگرندارم اشک من مال شما


من بجز سجاد اطهر ، زینت اهل دعا

زینتی دیگر ندارم اشک من مال شما


من بغیر از باقر علم نبی ، آن عالم آل نبی

سروری دیگر ندارم اشک من مال شما


من بجز آن صادق آل محمد از وفا

عالمی دیگر ندارم اشک من مال شما


موسی کا ظم بود مولا و آقا و امام

من گلی دیگر ندارم اشک من مال شما


جزرضای مهربان ، راضی به تقدیر خدا

من شهی دیگر ندارم اشک من مال شما


جز جواد متقی و اسوه جود و کرم

مشفقی دیگر ندارم اشک من مال شما


من بجز آن دو امامان غریب سامراء

مرهمی دیگر ندارم اشک من مال شما


من بغیر ازحجت حق مهدی صاحب زمان

حجتی دیگر ندارم اشک من مال شما


غیر آن بانوی زیبا و گرام شهر قم

بانوئی دیگر ندارم اشک من مال شما


من بجز این خاندان رحمت و جود و وفا

خانه ای دیگر ندارم اشک من مال شما

زهرا فراهانی – 31 اردیبهشت 1387