چهارشنبه

باز هم افزون شود شرمندگی


خاندان علی خاندان کرامتند و وفا ، هیچ تفاوتی هم ندارد که این باب کرامت ، سید الشهداء باشد یا حضرت ابو الفضل و یا سجاد اطهر ، پیوند به این خاندان ، پیوند به مرکز و سر چشمه همه خیرات و نیکیهاست .... میلادشان مبارک ......


هر چه می گویم ز اولاد علی
باز هم افزون شود شرمندگی

هر چه گویم خوش اجابت می کنند
ای خدا مردم از این شرمندگی

از دل معصومه اش شرمنده ام
گشته ام افسون این شرمندگی

عشق زهرا در دلم آتش زده
کشته شد نفسم از این شرمندگی

از بدیهایم چنان بگذشته اند
گشته ام مدیون این شرمندگی

من نگفته او کرامت می کند
ای خدا شرمم از این شرمندگی

هر چه می گویم چنان پاسخ دهند
قلب من مسحور این شرمندگی

بیت اولاد علی بیت وفا­ست
ای خدا قربان این شرمندگی

دست زهرا دست امداد خداست
ای فدای شاه این شرمندگی

با حسینش در کنار شط خون
من شدم سیراب این شرمندگی

از رضای مهربان دارم حیا
ای فدای خانه شرمندگی

از کرامت گشته ام دیوانه من
تا به کی مسحور این شرمندگی

ای خدا باب کرامت را مبند
تو فزونی ده به این شرمندگی

زهرا فراهانی – دهم خرداد 1387