سه‌شنبه

من مست جام و این سبو معصومه خانم

من مست جام و این سبو معصومه خانم              من پای بست مو به مو معصومه خانم 

گر مادرت زهرا زیارت می کنی تو                    خوانی تو شعرم بهر او معصومه خانم ؟

در راه عشق تو ز نام خود گذشتم                  اندر طریقت کو به کو معصومه خانم 

با هر نمی نام تو جانم می نوازد                    من عاشق دیدار رو معصومه خانم 

تا کی ز چشمم روی خود پنهان نمایی ؟            جانم فدای گفتگو معصومه خانم 

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها