پنجشنبه

من عزیزانم به دستت می سپارم خانمی

من عزیزانم به دستت می سپارم خانمی 

من امید مهر و رحمت از تو دارم خانمی 

رحمتی کن  خانم و دست کنیزانت  بگیر 

من به لطف حضرتت امیدوارم خانمی 

چون که من باور ندارم یاس از درگاه تو 

جان جانانم به راهت می سپارم خانمی 

خواهر ماه رضا در قم قیامت می کند 

من به سوی خوبیت امید دارم خانمی 

غیر تو یاری گرفتن  درهمه عالم مباد

روی  پاک و ماه تو من دوست دارم خانمی 

کاش می شد گویمی بر ساکنان این جهان 

من گلی در این جهان چون نور دارم خانمی

خانمی تک در جهان معصومه زیبای من 

یک جهان نور و صدف چون حور دارم  خانمی

من یقین دارم که بر طفلان من تو حافظی 

من ز خوبی هر چه دارم از تو دارم خانمی 

بر امام هشتمم تو خواهر معصومه ای

من دلی از مهر تو مشکور  دارم خانمی

شکرِ یزدان را که نورپاک بانو آفرید

سینه ای از عشق تو مسرور دارم خانمی 

با همه عشقم به پابوس حریمت می شوم

عاقبت در راه تو جان می سپارم خانمی 


۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸