سه‌شنبه

این جمعه با جشن شما وه جمعه ای دیگر شدهیا ابا صالح المهدی اگرچه دوستدار گناهکار شماییم اما هر چه هستیم شیعه

شماییم و غیر از در لطف شما در دیگری نمی شناسیم . از خدا می خواهیم

این آخرین جشن میلاد بی حضور شما باشد .

میلادتان مبارک امام مهربان من

این جمعه با جشن شما وه جمعه ای دیگر شده

خندان لب هر شیعه و شادان دل رهبر شده

خواهم ز یزدان جهان سرعت دهد امر شما

از بهر تعجیل فرج چشم همه بر در شده

دوازدهم مرداد۱۳۸۸