یکشنبه

محمد برترین نام جهان است

السلام علیک یا رسول الله :

محمد برترین نام جهان است

محمد جلوه ی عشق عیان است

خدا را با محمد می توان دید

که مرآت صفات لا بیان است

محمد آفرید و آفرین گفت

همی وصفش برون از هر زبان است

به دنیا برتر از احمد نباشد

که او فخر همه کروبیان است

به ( لولاک ) محمد افتخاری

نصیب اهل ارض و آسمان است

محمد آمد و عالم بپا شد

که نامش علت خلق جهان است

گل احمد بود زیباترین گل

که عطرش در همه عالم وزان است

به ( اقرا باسم ربک ) مفتخر گشت

که قرآنش صراط سالکان است

به تعلیم قلم مامور گردید

محمد رهنمای عالمان است

به ( لو کنت غلیظ القلب ) احمد

نشانی بر جبین عرشیان است

فدای آن رسول علم و ایمان

که دینش برترین دین زمان است

الهی آخرین ماهش بیاید

که با او دین حق / حکم روان است

اللهم عجل لولیک الفرج

۲۷ خرداد ۱۳۹۱