جمعه

آن عزیز فاطمه امشب به دنیا آمده است

السلام علیکم یا اهل بیت النبوة

آن عزیز فاطمه / امشب به دنیا آمده است

خامس آل عبا / فرزند زهرا آمده است

اهل بیت مصطفی / امشب همه غرق سرور

چون ز بالا گوهری از بهر مولا آمده است

با نوای ( هل اتی ) مولود پیغمبر رسید

سید اهل جنان / همراه سقا آمده است

تهنیت بادا به حیدر بر چنین شام عزیز

هر سه گلها اندر این شعبان به دنیا آمده است

هم حسین و هم ابا الفضل و علی ابن الحسین

قائم آل محمد / وه چه زیبا آمده است

کی شود روشن شود چشم جهان با مهدیش ؟

یک جهان گوید به عالم / نور طه آمده است

اللهم عجل لولیک الفرج

۲ تیر ۱۳۹۱