شنبه

حسینی مسلکان اهل بهشتند

السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین

حسینی مسلکان اهل بهشتند

دلارا صورت و نیکو سرشتند

ز مولا درس دینداری گرفتند

به دنیا مصحف نیکی نوشتند

حسینی مسلکان / اهل نمازند

ز خود زشتی و پستی را بهشتند

حسینی مسلکان عاشقترینند

کمند عشق دیرین را سرشتند

به قرآن برترین مانوس و یارند

به جان آیات رحمان را نوشتند

حسینی کن خدایا سیرتم را

حسینی مسلکان / اهل بهشتند

السلام علیکم یا اهل بیت النبوة

۲ تیر ۱۳۹۱