سه‌شنبه

ای بارش اندیشه ها والا معلم
اواخر فروردین 1387 یکی از بخش های خبری ، زمانی که خواست خبر پرداخت معوقه های فرهنگیان را اعلام کند از عبارت " حساب معلمها چاق شد " استفاده کرد .... ناراحت شدم و پس از چند ساعت ابیات زیر را در شان مقام والای معلم که مقام والایش براحتی ملعبه سخنان برخی نادانان قرار می گیرد سرودم .....

گویند حسابت چاق شد والا معلم

به به حسابت صاف شد والا معلم


روح تو با تزویر همخوانی ندارد

هرگز مبادا این جفا والا معلم
آئینه پاک جمال عارفانی

ای گوهر پاک از خطا والا معلم


از هر چه اسراف و حرامی چشم بستی

ای دشمن زور و ریا والا معلم


دم بستی و دل بردی و دور از جفائی

ای خالق انگیزه ها والا معلم


گر چه به دنیا قدر بالایت ندانند

داند خدای مقتدا والا معلم


قدر تو را آقای دوران می شناسد

ای بارش اندیشه ها والا معلم


باشد دعای حضرت مهدی موعود

همواره یار تشنه ها والا معلمزهرا فراهانی – 28 فروردین 1387