سه‌شنبه

ای امید لحظه هایم دست نیلوفر بگیر

دختر کوچک من نیز همچون همه نوجوانان شیعه نیازمند دعای خیر امام مهدی است تا از مسیر بر حق مکتب شیعه انحراف نیابد . در چند بیت زیر از امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواسته ام تا دخترم را در کنف حمایتشان داشته باشند .....
ای امید لحظه هایم دست نیلوفر بگیر


ای امید لحظه هایم دست نیلوفر بگیر
ای تو تک بیت سرودم دست نیلوفر بگیر

تو امامی و منم پروانه ات
ای شکوه شعرهایم دست نیلوفر بگیر

دخترم در گیر و دار شیطنتهای هواست
ای تمام عشق پاکم دست نیلوفر بگیر

دخترم نادیده ظلم و جور و مستی زمان
ای طبیب درد هایم دست نیلوفر بگیر

دخترم کم تجربه در این غریبستان سخت
ای صفای شعر هایم دست نیلوفر بگیر

مهربانی و برای شیعیان تک گوهری
ای قریب لحظه هایم دست نیلوفر بگیر


زهرا فراهانی – 11 فروردین 1387