سه‌شنبه

نام مرا در جمع یاران می نویسی ؟

از آخرین سروده های من ..... درد دلی با امام منتظر

نام مرا در جمع یاران می نویسی؟
اسم مرا همراه خوبان می نویسی ؟

گرچه سراپا عذر تقصیرم اماما
آیا مرا از جان نثاران می نویسی ؟

من دوست دارم با شما همراه باشم
اسم مرا با دوستداران می نویسی ؟

یادش بخیر ان عاشقان پاک جبهه
آیا مرا از جان سپاران می نویسی ؟

یاران تو در جمع یاران هم غریبند
آیا مرا هم جزء آنان می نویسی ؟

یاران تو در خیمه ها غرق عزایند
آیا مرا از خیمه داران می نویسی ؟

یاران تو از هستی خود چون گذشتند
آیا مرا با سربداران می نویسی ؟

یاران تو راوی فتح کربلایند
آیا مرا هم با شهیدان می نویسی ؟

یاران تو در جمعه ها بی تاب هستند
نام مرا با جمعه داران می نویسی ؟

زهرا فراهانی – 10 فروردین 1387