سه‌شنبه

معصومه زیبای من را می شناسی ؟دیروز حضرت معصومه سلام الله علیها اجازه پابوسی به ما دادند و با عده ای از دوستان به زیارت حرم شریفشان مشرف شدیم . چندی پیش یکی از شاگردانم گفت که می خواهد به زیارت حضرت معصومه برود و من از او خواستم تا سلام مرا به ایشان برساند . بعد از ساعاتی ابیات زیر را تقدیم به حضرت فاطمه معصومه سرودم .......


زیبا گل رعنای من را می شناسی ؟

معصومه زیبای من را می شناسی ؟آیا سلامم را به ایشان می رسانی ؟

تو نو گل باغ رضا را می شناسی ؟


دانی چرا سربسته دربار اویم


زیبا گل رعنای من را می شناسی ؟بانوی من شهره به لطف و مهر و جود است


آیا تو هم این دخت زهرا می شناسی ؟بانوی من شرمنده کرده روی ما را

اینسان تو او را چون مسیحا می شناسی ؟


بانوی من احیاء کند دلهای خسته

آیا چنین اهل کرم را می شناسی ؟بانوی من حاجت روا کرده طلب را

تک گوهری اینسان هویدا می شناسی ؟
بانوی من ناگفته اعطا می نماید

اینسان مروت از پریها می شناسی ؟بانوی من دیوانه کرده عاقلان را

اینسان طبیبی را به دنیا می شناسی ؟


بانوی من چون یادگار ماه زهراست

اینسان عزیزی نیک زیبا می شناسی ؟


بانوی من شرمنده روی تو هستم

اینسان رفیقی نا شکیبا می شناسی ؟زهرا فراهانی – دهم اردیبهشت 1387