پنجشنبه

کجا میشه شما رو دید ندیده امام رضا ؟

امام جواد علیه السلام فرزند امام رضا / امام هادی علیه السلام نوه امام رضا / امام عسگری علیه السلام نتیجه امام رضا و امام مهدی عجل الله تعالی

فرجه الشریف ندیده امام رضا علیه آلاف التحیه و الثنا می باشند .

در فرازی از دعای ندبه می خوانیم که : برای من سخت است که دیگران را می بینم ولی از دیدن روی تو محرومم ....


کجا میشه شما رو دید ندیده امام رضا ؟
غنچه خنده ها تو چید ندید ه امام رضا ؟

خسته شده نگاه من در صف انتظار تو
کجا میشه صفاتو دید ندیده امام رضا ؟

وضو گرفته چشم من به اشک ندبه شما
کاشکی بشه شما رو دید ندیده امام رضا

کاشکی بشه ز راه دل به جاده مردونگی
به محضر شما رسید ندیده امام رضا

کاش بشه یک صبح سحر در حرم امام رضا
چهره دلرباتو دید ندیده امام رضا

به صحن بین الحرمین به روز میلاد حسین
راستی میشه شما رو دید ندیده امام رضا ؟

به خیمه های عرفات به صبح روز عرفه
کاش بشه گریه تو شنید ندیده امام رضا

کاشکی بشه به کربلا تو روضه امام حسین
صدای روضه تو شنید ندیده امام رضا

به من بگو به کربلا به مشهد و به عرفات
کجا میشه شما رو دید ندیده امام رضا ؟


زهرا فراهانی - ۱۲ اسفند ۱۳۸۸


گزارش نوشته نامناسب