دوشنبه

می شود آیا شبی مهمان افطارم شوی ؟


می شود آیا شبی مهمان افطارم شوی ؟
با حضور انورت / ماه شب تارم شوی ؟


می شود همسفره شام تو باشم ای امام ؟
وز کرامت قبله این چشم خونبارم شوی ؟


می شود شیرین کنی کامم به سوغات حضور ؟
محرم و هم مرهم این قلب بیمارم شوی ؟


هر سحر من سفره اندازم به یادت مهدیا
تا بیایی میهمان عشق تبدارم شوی


می شود در خانه من هم بخوانی یک دعا ؟
تا به آهنگ سجودت شوق دیدارم شوی ؟


کاش می شد لقمه ای گیرم برای شام تو
تا گشایی روزه ات را عشق سرشارم شوی


می شود آیا بخوانم من نمازی مثل تو ؟
تا بدست آرم دل تو / مونس و یارم شوی ؟


کاش می شد سفره ای زیبا بچینم بهرتان
تا شبی در خانه من شور گفتارم شوی


۲۳ مرداد ۱۳۸۹